Aurul profetul si ardelenii online dating

Repet : filmul Casei de filme Trei (producător delegat Radu Leșu) poate fi prizat doar ca o glumă.

Când noblețea morală produce însă un entuziasm atât de manifest, iar violența oarbă o repulsie atât de evidentă, gluma nu poate fi numai „o glumă bună”.

Faptul este însă prea masiv pentru a încăpea în raza acestei cronici.

” Talentul binecunoscut al scenaristului și abilitatea lui la fel de binecunoscută au dat mult schepsis acestui pitoresc pretext.În paralel avea să regizeze, alături de operatorul Nicolae Mărgineanu, o docu-dramă inspirată din tragicul cutremur de la 4 martie 1977: Mai presus de orice (1978), care însă nu a ajuns niciodată pe ecranele româneşti.L-am văzut încă de când a apărut pe ecrane (în primăvara-vara anului 1978), ulterior - înainte de 1990 - s-au mai tras cópii noi pentru reţeaua de distribuţie naţională.În primul rând, câteva vorbe despre partea de western.În jurul ei plutește un intenționat echivoc, pentru că scenaristul are aerul că se joacă, că parodiază genul, îl parodiază cu simpatia unui fin cunoscător, dar la un moment dat schimbă foaia, și lăsând (parțial) hazul deoparte începe să dezvolte o poveste de altă factură, care transformă pe acești blajini picați din lună de la Poplaca nu numai în justițiarii dar și în asanatori, e drept, nu chiar ai întregului vest sălbatic, dar pelicula, se știe, are deocamdată doar o singură „serie”.

Leave a Reply